КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ПОЯВАТА НА КОНДЕНЗ

ЗА КОНДЕНЗА И МУХЪЛА И НАЧИНИТЕ ДА СЕ СПРАВИМ С ТЯХ


Често след смяната на старата дограма с ПВЦ такава, се появяват конденз и мъхъл, за които клиентите обвиняват “некачествената” нова дограма и фирмата, която я е монтирала. Дори стигат до грешния извод, че само дървената дограма не прави конденз. Истината е съвсем друга.

За образуването на конденз и мухъл са необходими две неща – влажен въздух и студена повърхност. Влажността на въздуха в помещенията се повишава от всичко, което отделя водни пари, като цветя, готвене, пране, хората в помещението и др. Когато влажният въздух достигне студени повърхности като външните стени, рамките на прозорците и техните стъкла, влагата в него кондензира по тях.


 

Старите дограми не уплътняват добре, в резултат на което се получава постоянно нежелано проветряване, при което влажният въздух напуска помещението, но заедно с него си отива и така ценната топлина. След подмяната на дограмата, помещението се "запечатва", водните пари не могат да го напуснат, влажността на въздуха се повишава и се появява конденз по най-студените повърхности, най-често стени и стъклопакети.

 

При новото строителство също се получава повишена влажност на въздуха, заради изпаряването на влагата, акумулирана в самите строителни материали, като този процес продължава около година.


kondenz

За да решите проблема с образуването на конденз и мухъл, в почти всички случаи са достатъчни:

  • редовно проветряване
  • стъклопакети с LowE (нискоемисийно) стъкло
  • външна топлоизолация


А ето и подробностите:

За да не допуснем конденз и мухъл, трябва да премахнем факторите, които ги пораждат: високата влажност на въздуха и студените повърхности.
 

Как да намалим влажността на въздуха?

  • Проветрявайте редовно помещенията за по 5 минути, няколко пъти на ден. Това не само ще намали влажността на въздуха, но и ще го освежи. Не се притеснявайте от загуба на топлина в помещението - топлината, акумулирана във въздуха е значително по-малка от тази, акумулирана в мебелите, предметите и стените.
  • Проветрявате при широко отворен прозорец, чрез създаване на течение за кратко време, температурата ще се възстанови много бързо.
  • Избягвайте да държите леко открехнат прозореца за по-дълго време, продължителното навлизане на студен въздух ще охлади стените и мебелите и тогава температурата ще се възстанови по-бавно и съответно с по-голям разход на енергия.
  • Избягвайте сушенето на дрехи в помещенията.
  •  Не проветрявайте мокри помещения (като например бани) чрез отваряне на вратите им. Вместо това използвайте вентилатори, монтирани на вентилационната шахта.
  • При готвене използвайте абсорбатор, който да отвежда парата и миризмите навън.
  • Преместете цветята извън стаите с конденз

Как да намалим студените повърхности, с което да елиминираме конденза и да подобрим топлоизолацията и комфорта, същевременно намаляйки и разходите за отопление?

Най-ефективните и лесни за изпълнение методи за избягване на конденза, освен проветряването, са стъклопакетите с LowE-стъкло и термо-керамичните бои. Ако добавите и по-трудната за изпълнение външна топлоизолация, получавате завършено решение.


Съветите за конденза и мухъла по дограмата и как да се справим с тях е жеателно да се спазват. Няма значение дали дограмата ви е ПВЦ и алуминиева. Само така ще си гарантирате една здравословна среда и ще се радвате на вашата придобивка.